بر اساس تحقیقات اخیر که توسط محققان دانشگاه سین‌سیناتی آمریکا انجام شده است، میلیون‌ها نفر از مردم که در طول پاندمی کووید-19 در منزل کار می‌کنند ممکن‌است به دلیل نشست‌های...